Набір для демонстрації з фізики – Житомирський лабораторний комплект

15,000.00 грн20,000.00 грн

Набір для демонстрації з фізики

Комплекти для вчителя:

 • Механіка
 • Електрика та магнетизм
 • Молекулярна фізика і термодинаміка
 • Оптика та квантова фізика

 

Єдиний тариф доставки по Україні – 5500грн, зберіть комплект в кабінет фізики.

 

Очистити

Опис

Набори для демонстрації лабораторних робіт з фізики

Демонстраційні лабораторні комплекти з фізики для вчителя: Механіка; Електрика та магнетизм; Молекулярна фізика та термодинаміка; Оптика та квантова фізика.

Виробництво Житомирського заводу ПАТ “Електровимірювач”

Купуючи сучасні датчики в навчальну лабораторію – враховуйте, що ними потрібно щось вимірювати! Комплекти демонстраційного обладнання для лабораторних робіт описано нижче.

 

Комплект лабораторний МЕХАНІКА

Використовується в школах та ліцеях для демонстрації вчителем. Підходить для проведення лабораторних робіт учнями. Проводьте практичні заняття з Механіки за наступними темами:

 

 • Вимірювальні прилади – визначення на шкалі ціни поділки
 • Вимірювання об’єму, маси і розмірів тіл, рідин та газів
 • Вимірювання часу та середньої швидкості руху тіла
 • Визначення рівноприскореного руху тіла та прискорення вільного падіння
 • Дослідження руху тіла по колу і періоду обертання тіла
 • Визначення густини речовини (твердих тіл чи рідин)
 • З’ясування умов плавання тіла і основних сил
 • Вимірювання жорсткості пружного тіла, пружних властивостей
 • Динамометр і його конструкція
 • Коефіцієнт тертя ковзання та гальмівний шлях
 • Умови рівноваги важеля і центр тяжіння плоских пластин
 • Дослідження руху тіла кинутого горизонтально
 • Вивчення закону збереження механічної енергії
 • Визначення ККД похилої площини
 • Дослідження коливань маятника і тіла на пружині
 • Вивчення явищ дифузії в рідинах та газах

 

Набір Механіка – дозволяє ознайомити учнів з методами основних вимірювань лінійних розмірів, об’єму, маси, сили, температури та проміжків часу.

 

Комплект лабораторний ОПТИКА І КВАНТОВА ФІЗИКА

Потрібен для демонстрації вчителем основних розділів оптики і квантової фізики у відповідності з чинною програмою навчання для загальноосвітніх закладів. Сучасний кабінет фізики дозволяє розкрити вчителю весь потенціал нового підходу до навчання з активним залученням учнів до участі в проведенні експериментів.

 

Охоплює багато тем з програми, зокрема:

 

 • Оцінка відбивання світла з плоским дзеркалом
 • Побудова зображення об’єкта у дзеркалі
 • Дослідження заломлення світла з визначенням показника
 • Отримання зображення за допомогою лінзи
 • Визначення фокусної відстані тонкої лінзи з використанням формули лінзи
 • Експериментальна перевірка формули лінзи
 • Дослідження розмірів зображень предметів, які дає лінза
 • Вирахування фокусної відстані та оптичної сили різних лінз
 • Спостереження інтерференції та дифракції світла
 • Дослідження явища дисперсії
 • Визначення довжини світлової хвилі
 • Моделювання зорової труби та мікроскопа
 • Дослідження явища повного внутрішнього відбивання світла

 

Комплект лабораторний МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Використовується в лабораторіях ліцеїв та шкільних кабінетах фізики для демонстрації основних законів і проведення експериментів на практичних заняттях. Створений для ознайомлення учнів з основними положеннями молекулярно-кінетичної теорії будови речовини, способів зміни внутрішньої енергії тіла, природи теплових явищ.

 

Деякі з лабораторних робіт, що можна провести:

 

 • Дослідження ізопроцесів та вимірювання температури
 • Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини (двома способами)
 • Вивчення теплового балансу води шляхом змішування
 • Вимірювання питомої теплоємності і теплоти плавлення льоду
 • Визначення ККД нагрівального елементу
 • Калориметричний метод визначення
 • Особливості процесів зміни агрегатного стану
 • Визначення модуля пружності речовини

 

Набір молекулярної фізики і термодинаміки розвиває експериментальні вміння i дослідницькі навички у учнів.

 

Комплект лабораторний ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ

Великий набір з двох переносних ящиків для проведення широкого кола лабораторних робіт, як за програмою так і власних експериментів. Може використовуватися крім шкіл і ліцеїв в ПТУ та підготовчих відділеннях вищих навчальних закладів.

 

Підходить для проведення дослідів за такими темами:

 

 • Складання електричного кола, паралельне і послідовне підключення
 • Вимірювання напруги і сили струму в різних ділянках електричного кола
 • Регулювання сили струму реостатом
 • Визначення опору провідника з амперметром й вольтметром
 • Робота й потужність електричного струму
 • Складання розбірного електромагніту і випробування його в дії
 • Електричний двигун постійного струму
 • Визначення витраченої електроенергії
 • Питомий опір провідника
 • Послідовне й паралельне з’єднання провідників
 • Визначення ЕРС електрорушійної сили і внутрішнього опору джерела струму
 • Дія магнітного поля на струм
 • Вимірювання заряду електрона
 • Зміна сили струму й напруги у колі з постійним струмом
 • Залежність опору фоторезистора й фотодіода від освітленості
 • Визначення параметрів транзистора
 • Вимірювання опору і енергії зарядженого конденсатора
 • Індуктивність котушки в колі змінного струму
 • Електричні кола з індуктивними, ємнісними і активними елементами
 • Визначення кількості витків у обмотці трансформатора
 • Залежність опору напівпровідника від температури
 • Вольт-амперна характеристика напівпровідникового діода
 • Розширення меж вимірювання амперметра і вольтметра
 • Резонанс в електричному коливальному контурі
 • Закон Ома для кола змінного струму
 • Залежність електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу

 

 

Підберіть свій набір для демонстрації з фізики з урахуванням наявного у класі обладнання.

 

Додаткова інформація

Набір

Механіка, Електрика та магнетизм, Молекулярна фізика та термодинаміка, Оптика та квантова фізика

Вам також може сподобатися…